Lyderystė

Lyderystės įgūdžių lavinimas

"An army of sheep led by a lion, will defeat an army of lions led by a sheep."

 

 

Lyderystė vaidmuo įmonių plėtroje labai svarbus dėl to mes padedame išnaudoti Jūsų energiją ir resursus lyderystės įgūdžių plėtrai. Kartu žengiame lyderystės keliu, kur kiekvienas sugeba save atrasti lyderio pozicijoje, įgauna praktinių gebėjimų, žinių. Sugebėsite pažinti save, valdyti ir ugdyti, kaip lyderį, priimant sprendimus, imantis naujos veiklos ar organizuojant dabartinę. Kiekvienas ras sau tinkamą naturalią lyderystės išraišką, praplės savo suvokimą, patobulins bendradarbiavimo įgūdžius, išlavins kritinį mąstymą ir suvoks lyderystę prasme socialinės, ekonominės, technologinės aplinkos remuose.

Didelė tikimybė, jog geriausi ateities lyderiau jau yra Jūsų organizacijoje ir pats geriausias būdas išlikti konkurencingiems taip sparčiai besikeičiančioje aplinkoje – įgalinti savo darbuotojus siekti iššūkių ir tapti savo srities talentingais lyderiais.

Nauda Jūsų verslui:

 • Į veiksmus orientuoti lyderiai gerina organizacijos veiklą, didina pajamas ir plena.
 • Labiau atsidavęs personalas imasi veiksmų, kurie teikia realią naudą.
 • Lyderiai įkvepia kitus tobulėti.
 • Gebėjimas siekti užsibrėžtų tikslų padės pritaukti kitus talentingus lyderius.

Komunikacija ir derybos

Komunikacijos ir derybų įgūdžių lavinimas

 

 

 

Siekiama, jog besimokantieji gebėtų identifikuoti ir pritaikyti jų darbinei aplinkai tinkamiausius komunikacijos įgūdžius ir būdus.

Temos:

 • Informacijos, jausmų, nuomonės, nurodymų perdavimas
 • Loginės sekos svarba argumentavime
 • Kalbos papildymo strategijos ir metodai
 • Pasitikėjimas savimi ir aiškus informacijos bei idėjų perteikimas
 • Tinkama kūno kalba
 • Šnekamosios kalbos supratimas
 • Klausymosi ir supratimo gebėjimų tobulinimas
 • Taisyklingas klausimų uždavimas

Kompiuterių pradmenų kursai suaugusiems

Perėjimas į informacinę visuomenę - tai pagrindinis šiandieninės pažangos reikalavimas, kurį galima patenkinti tik turint tvirtas šiuolaikines žinias. Kompiuteris palengvina kasdienybę ir padeda mums laisvai bendrauti, perteikti žinias, atliktus darbus. Pradmenys būtini tolesniam tobulėjimui.

KK pasiulymas4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursų trukmė: 40 ak. val.

Kursai skirti: pradedantiesiems.

Kursų metu Jūs išmoksite naudotis kompiuteriu ir susipažinsite su MS Word, MS Excel programomis ir Internetu (tikrinti savo sąskaitas banke internetu, mokėti mokesčius, rašyti elektroninius laiškus ir pan.) bei Skype programa.

Kursų metu mokoma dirbti:

 • MS Word;
 • MS Excel;
 • MS Internet Explorer;
 • Skype programomis.

Programa pritaikoma pagal grupės poreikį, konsultacijos įvairiais rūpimais klausimais susijusiais su kompiuterio naudojimu.

Registracija vyksta nuolat.

IKT įgūdžių lavinimas

IKT (informacinių komunikacinių technologijų) įgūdžių lavinimas

 

Padeda plėtoti ir demonsrtuoti savo gebėjimus naudojantis IKT, tokius kaip informacijos radimas, analizavimas, perteikimas, kūrimas bei pristatymas atitinkamai pagal darbo specifiką.

Kursai:

Pagrindinės nagrinėjamos temos:

 • Tinkamas programų pasirinkimas
 • Įjungimas, išjungimas
 • Interneto naudojimas
 • Saugumas
 • Suasmeninimas
 • Darbas su dokumentais
 • Pagalbos naudojimas
 • Klaidų šalinimas

ES projektų rašymo kursai

Mokymų apžvalga      

Šis kompetencijų ugdymo kursas parengtas remiantis ilgamete patirtimi rengiant ir vykdant Europos Sąjungos finansuojamus projektus. Mokymų dalyviai mokymų metu supažindinami su projektų paraiškų ruošimo ir gautų projektų vykdymo taisyklėmis ir principais. Dalyviams suteikiamos pradinės būtinos žinios, kurios jiems leis: naudojantis elektroninėmis priemonėmis, rasti paskelbtus kvietimus teikti paraiškas projektams, suformuoti projekto tikslus ir uždavinius, surinkti projekto partnerius, suplanuoti projekto biudžetą, pasirinkti tinkamas sklaidos priemones, sukurti efektyvią vertinimo sistemą, tinkamai užpildyti projekto paraiškos formą, atlikti visus būtinus projekto parengimui darbus ir vykdyti gautą projektą.

Taigi, mokymo programos metu suteikiamos pradinės žinios apie Europos Sąjungos finansuojamų projektų rašymo pagrindus ir jų vykdymo procesą.

           

Pagrindinis šios kompetencijų ugdymo programos tikslas – padėti mokymo dalyviui apsispręsti, ar jis norėtų ir galėtų ruošti ir vykdyti Europos Sąjungos finansuojamus projektus, suteikti pradines projektų rengimo ir vykdymo žinias ir paskatinti tolimesniam ir išsamesniam tobulinimuisi Europos Sąjungos finansuojamų projektų rengimo ir vykdymo srityje.

Baigę mokymus galėsite:

 • Savarankiškai rasti paskelbtus kvietimus teikti paraiškas skirtingoms remiamoms programoms.
 • Tiksliai nustatyti projekto tikslus ir uždavinius.
 • Paruošti projektų darbų planą ir paskirstyti darbuotojams darbus.
 • Suformuoti projekto partnerių komandą ir paskirstyti jiems atsakomybę bei darbus.
 • Suplanuoti ir apgalvotai paskirstyti projekto biudžetą.
 • Pasirinkti tinkamas sklaidos priemones.
 • Teisingai užpildyti projekto paraiškos formą, pateikti reikiamus dokumentus kartu su paraiška.
 • Vykdyti gautą projektą.
 • Sukurti projekto vertinimo sistemą.
 • Sukurti projekto tęstinumo strategiją.

Kursų trukmė 40 ak. val.

Puslapis 1 iš 2