Antradienis, kovo 31, 2020
A- A A+

Kalba

Paieska

ES projektų rašymo kursai

Mokymų apžvalga      

Šis kompetencijų ugdymo kursas parengtas remiantis ilgamete patirtimi rengiant ir vykdant Europos Sąjungos finansuojamus projektus. Mokymų dalyviai mokymų metu supažindinami su projektų paraiškų ruošimo ir gautų projektų vykdymo taisyklėmis ir principais. Dalyviams suteikiamos pradinės būtinos žinios, kurios jiems leis: naudojantis elektroninėmis priemonėmis, rasti paskelbtus kvietimus teikti paraiškas projektams, suformuoti projekto tikslus ir uždavinius, surinkti projekto partnerius, suplanuoti projekto biudžetą, pasirinkti tinkamas sklaidos priemones, sukurti efektyvią vertinimo sistemą, tinkamai užpildyti projekto paraiškos formą, atlikti visus būtinus projekto parengimui darbus ir vykdyti gautą projektą.

Taigi, mokymo programos metu suteikiamos pradinės žinios apie Europos Sąjungos finansuojamų projektų rašymo pagrindus ir jų vykdymo procesą.

           

Pagrindinis šios kompetencijų ugdymo programos tikslas – padėti mokymo dalyviui apsispręsti, ar jis norėtų ir galėtų ruošti ir vykdyti Europos Sąjungos finansuojamus projektus, suteikti pradines projektų rengimo ir vykdymo žinias ir paskatinti tolimesniam ir išsamesniam tobulinimuisi Europos Sąjungos finansuojamų projektų rengimo ir vykdymo srityje.

Baigę mokymus galėsite:

  • Savarankiškai rasti paskelbtus kvietimus teikti paraiškas skirtingoms remiamoms programoms.
  • Tiksliai nustatyti projekto tikslus ir uždavinius.
  • Paruošti projektų darbų planą ir paskirstyti darbuotojams darbus.
  • Suformuoti projekto partnerių komandą ir paskirstyti jiems atsakomybę bei darbus.
  • Suplanuoti ir apgalvotai paskirstyti projekto biudžetą.
  • Pasirinkti tinkamas sklaidos priemones.
  • Teisingai užpildyti projekto paraiškos formą, pateikti reikiamus dokumentus kartu su paraiška.
  • Vykdyti gautą projektą.
  • Sukurti projekto vertinimo sistemą.
  • Sukurti projekto tęstinumo strategiją.

Kursų trukmė 40 ak. val.