IKT (informacinių komunikacinių technologijų) įgūdžių lavinimas

 

Padeda plėtoti ir demonsrtuoti savo gebėjimus naudojantis IKT, tokius kaip informacijos radimas, analizavimas, perteikimas, kūrimas bei pristatymas atitinkamai pagal darbo specifiką.

Kursai:

Pagrindinės nagrinėjamos temos:

  • Tinkamas programų pasirinkimas
  • Įjungimas, išjungimas
  • Interneto naudojimas
  • Saugumas
  • Suasmeninimas
  • Darbas su dokumentais
  • Pagalbos naudojimas
  • Klaidų šalinimas