Pardavimų gebėjimai

Skatiname pardavimų vadybininkus ieškoti naujų gerųjų praktikų ar technikų.

 

Suteikiamas pasitikėjimas naudojant asmenines pardavimo technikas.

Vadybai svarbus planavimas ir tinkama organizacijos strategija, bet pardavimams lemiamas kriterijus yra pardavimų vadybininkų gebėjimai, gebėjimai parduoti.

Padėsime įgyti pasitikėjimo ir pardavimų technikų žinių per:

 • Konsultacinius pardavimas;
 • Klausymosi gebėjimų stiprinimą;
 • Pardavimų proceso žinojimą;
 • Naudojimąsi tikslais;
 • Derybų meną;
 • Nuolatinio tobulėjimo techniką.

 

Sukuriamos tikros tvarios pardavimų komandos.

Gera komanda visada yra geriau nei būrys gerų individų. Naudojimasis komandos teikiamais privalumais gali labai prisidėti prie tikslų pasiekimo.

Padėsime išmokti:

 • Išsikelti bendrą tikslą;
 • Nusistatyti taisykles;
 • Laviruoti įvairove;
 • Suburti ir motyvuoti ;
 • Tobulėti.

 

Kartu iš atskirų asmenų dirbančių vienoje grupėje subursime nuostabią, aukštų rezultatų siekiančią komandą.

Sukuriamas tvirtas patarėjo vaidmuo, kad būtent Jūs būtumėte tas, į kurį kreipsis klientas.

Sukuriant labai stiprius darbinius santykius su pirkėju galima pasiekti patikimo patarėjo statusą ir taip tapti tuo, į kurį klientas pirmiausiai kreipiasi, kai reikia patarimo, pagalbos.

Tai galima pasiekti tik teikiant aukščiausio lygio aptarnavimą ir turint visapusišką pasitikėjimą iš kliento pusės, jog Jūs esate tie, kurie patars, konsultuos ir suteikta informacija bus geriausia. Tai pasiekiama paprastai per aušto lygio emocinį intelektą, profesionalumą ir asmeninius gebėjimus bei įgūdžius apjungiant kartu su bendra aptarnavimo kokybe, aukštu lygiu.

Tobulinami:

 • Profesionalūs gebėjimai konsultuoti;
 • Tarpasmeniniai gebėjimai;
 • Aptarnavimo kokybės išmanymas;
 • Komunikacijos įgūdžiai.

 

Sustiprinamas Jūsų pardavimų komandos efektyvumas, padedant nariams geriau suvokti savo silpnybes ir stiprybes bei galimybes pasiekti rezultatus.

Kiekvienam pardavimų vadybininkui ar atstovui siekiant efektyvumo būtina gerai pažinti save, savo stiprybes ir silpnybes bei gebėjimus pasiekti rezultatų. Mokymų metu to ir išmoksite.

Tobulėkime kartu!

Inovacijos ir kūrybingumas

Sparčiai besikeičiančiame informacinių technologijų pasaulyje įmonės turi būti atviros inovacijoms ir kūrybingos. Sėkmingos įmonės neriboja savęs vien savo pagrindiniu verslu – jos planuoja inovacijas, naujų produktų, paslaugų kūrimą ir žengimą į naujas rinkas, galimus naujus darbo metodų būdus. Tereikia žinoti tam tikrus metodus, kurie padės Jums išlaisvinti organizacijoje slypintį kūrybingumą.

Užsiėmimų metu sužinosite įvairiausius įrankius, kurie skatina kūrybingą, verslų mąstymą ir inovacijas. Bus apžvelgiami mąstymo šablonai, nurodoma, kaip išsilaisvinti nuo jų ir susitelkti ties kūrybingumu. Dalyviai ne tik įgaus pasitikėjimo savimi bet ir gebės savo kūrybingas idėjas paversti realybe.

Nauda:

 • Darbuotojai bus linkę ieškoti naujų būdų pridėtinei vertei ar kaštų mažinimui.
 • Pagerėję santykiai tarp skirtingų skyrių ir bendro tikslo siekimas.
 • Didesnis įsitraukimas ir motyvacija dalyvaujant svarbiose kūrybinėse veiklose.

Pokyčių valdymas

 

Tik žmonės gali sėkmingai įgyvendinti arba sužlugdyti pokyčių projektus ir tai priklauso būtent nuo jų pokyčių valdymo įgūdžių. Esant tinkamai vizijai ir matematiniams skaičiavimams be aritmetikos klaidų - visa kita priklauso tik nuo žmonių.

Dalyviams išugdomas gebėjimas sukurti palankią aplinką pokyčiams ir gebėjimas ne priversti, kad pokytis būtų įgyvendintas, bet suvokimas, kaip leisti jam įvykti – suteikti reikiamas prielaidas, kurių dėka neatsiranda pasipriešinimo pokyčiams. Žinoma pokyčiams labai svarbu lyderio savybės, stilius, todėl kad būtent lyderis inicijuoja pokyčius ir juos valdo, sukuria sąlygas, gali įkvėpti kitus, suteikti jiems pasitikėjimo įgyvendinti pokyčius.

Nauda:

 • Darbuotojai pasiryžę organizacijos intencijas paversti realybe.
 • Gebėjimas nuosekliai valdyti pokyčius ir sumaniai juos pritaikyti.
 • Mokėsite laisvai perteikti informaciją pokyčių metu – reikiamiems asmenims reikiamu momentu.
 • Gebėsite įtraukti reikiamas suinteresuotas šalis pokyčių metu.

Įvairovė ir lyčių lygybė

Stengiamasis aptarti ne tik tai, ko nedaryti, bet ir pateikiami gerieji pavyzdžiai – ką galite padaryti, kad būtų sukurta įvairovė, nešanti Jūsų verslui naudą.

 

Šiandieniniame pasaulyje, kur konkurencingumo kovos vis stipresnės tapo kaip niekada svarbu gebėti maksimaliai išnaudoti įvairialypę darbuotojų sudėtį. Vis daugiau įmonių darbuotojų įvairovę sieja su savo strateginiais tikslais.

Svarbu ne tiek tai, kad darbuotojai tiktų prie Jūsų organizacijos esamų darbuotojų, kiek tai, kad jie būtų parinkti kuo įvairesni, taip aprėpiant platesnes galimybes atrasti tikruosius lyderius, talentus ir atspindint įvairiapusiškus Jūsų vartotojus, jų bendruomenes.

Tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse galioja lygių galimybių įstatymai ir būtina užtikrinti, kad visi darbuotojai jų laikytųsi ir taip būtų sumažinta rizika pažeidimams. Egzistuoja tam tikros baimės, kylančios iš šių įstatymų nežinojimo, kurios priverčia susilaikyti nuo veiksmų – susipažinus jos išnyks ir įstatymai taps aiškus, racionalūs, o lygybės priemonių įgyvendinimas taps sėkmės veiksniu.

Naudodamiesi patirtimi ES projektuose pateikiame mokymus, kurie apima daugiau nei vien teorinį supratimą apie lygių galimybių įgyvendinimą, bet ir praktinius įgūdžius, kurie padeda sukurti ir tobulinti požiūrį į įvairovę, matant naudą.

Nauda:

 • Darbuotojų įsitraukimas į įvairovės skatinimą, suvokiant jos naudą.
 • Inovacijų plėtra dėka įvairiapusiškų sprendimų priėmimo, skirtingų perspektyvų.
 • Geresnis supratimas apie galiojančius lygių galimybių įstatymus.
 • Geresnė komunikacija tarp darbuotojų, komandų.
 • Kokybė ir efektyvumas.
 • Galimybės plėtrai į augančias rinkas.
 • Aukštesnės moralė normos.
 • Tvari kultūra, skatinanti kiekvienos asmenybės galimybes tobulėti ir pilnai prisidėti prie organizacijos siekių.

Komandinis darbas

 

Yra komandų, kurios yra lojalios, atsidavusios bendram tikslui ir sparčiai juda pirmyn. Kitos – kupinos neigiamos energijos, stabdomos įvairiausių nesutarimų ir bereikalingai eikvojančios energiją. Komandos formavimo įgūdžių gebėjimai yra būtini norint sėkmingai išlaisvinti komandų potencialą, jų teikiamą naudą.

Po mokymų giliau suvoksite žmonių dirbančių kartu sėkmės dinamiką, individų dirbančių komandoje svarbą komandai. Perteikti įgūdžiai išliks net ir pasikeitus komandai, jos sudėčiai, specifikai – gebėsite adaptuotis pagal aplinkybes ir tai ypatingai svarbu šiame moderniame pasaulyje, kur egzistuoja vis daugiau virtualių komandų.

Nauda:

 • Komandinio darbo įgūdžius įgavę asmenys net ir sunkiose situacijose geba išlaikyti darbo efektyvumą ir toliau tobulėti.
 • Tvari nauda veikloje. Tiek trumpuoju tiek ilguoju laikotarpiu – Jūsų organizacijos narių darbo komandoje įgūdžiai suteiks naudą Jūsų verslui.