Antradienis, kovo 31, 2020
A- A A+

Kalba

Paieska

Seminaras- "Ataskaitinio laikotarpio pabaiga"

Seminaro planas

 • Paruošiamieji veiksmai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
  • Tikrinimas, ar suvesti visi reikalingi ataskaitinio laikotarpio duomenys:
   • Laikotarpio pradžios likučiai
   • Pirkimai, pardavimai, vidaus perkėlimai, mokėjimai
   • Periodiškai pasikartojančios ūkinės operacijos (prenumerata ir pan.)
   • Ilgalaikio turto nusidėvėjimo korespondavimas
   • Darbo užmokesčio korespondavimas
   • Atskaitingų asmenų avanso apyskaitos
  • Tikrinimas, ar duomenys teisingi:
   • Duomenų kopijos sukūrimas
   • Duomenų atstatymo programa
   • Duomenų testavimo programa
   • Duomenų testai “Pragmoje”
 • Suvestinių ir ataskaitų formavimas
  • Didžiosios knygos sąskaitų apyvartos žiniaraščiai
  • Sandėlių apyvartos žurnalai
  • Pirkimų, pardavimų (skolų tiekėjams, pirkėjų skolų) žurnalai
  • PVM deklaracija ir kitos privalomos formos
  • Pelno (nuostolio) ataskaitos formavimas. Laikotarpio [nuo, iki] pajamos ir sąnaudos
  • Balanso formavimas
  • Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
  • Pinigų srautų ataskaita
 • Laikotarpio uždarymas
  • Valiutinių skolų perkainavimas
  • Sekančio ataskaitinio laikotarpio pradžios likučių formavimas (fiksavimas)
 • Darbo su “Pragma” ypatumai, vedant individualių įmonių apskaitą
 • Projektų naudojimas “Pragmoje”
 • Klausimai – atsakymai

Papildoma informacija: Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą ir seminaro dalyvio pažymėjimą.