Antradienis, kovo 31, 2020
A- A A+

Kalba

Paieska

Apskaitininkių darbo vieta

KURSŲ PLANAS

 • Supažindinimas su Pragma 3.2:

  • Pagrindiniai moduliai. Bendrieji parametrai

  • Duomenų bazės sąvoka. Balansinis laikotarpis;

 • Pagrindiniai sąrašai:

  • Prekių, prekių grupių, sandėlių sąrašai;

  • Tiekėjų, pirkėjų, valstybinių institucijų sąrašai;

  • Darbuotojų sąrašai;

 • Ataskaitinio laikotarpio pradžia:

  • Pradiniai likučiai;

  • Sąskaitų/prekių detalizacija;

  • Sąskaitų planas, korespondavimas;

 • Prekė:

  • Pagrindiniai ir papildomi prekės parametrai;
  • Nomeklatūros formavimas, kodų generavimas;
  • Prekės apskaitos kortelė. Atsargų apskaita;
 • Pirminiai prekių/paslaugų apskaitos dokumentai:

  • Pirkimo/pardavimo dokumentai;

  • Importo/eksporto dokumentai. Intrastato ataskaita;

  • Grąžinimo/nurašymo/vidaus perkėlimo dokumentai;

  • PVM sąskaitų faktūrų registracijos žurnalas

 • Gamybos apskaita:

  • Gaminio technologinės kortelės sukūrimas

  • Žaliavų nurašymas;

  • Naujo produkto pajamavimas;

 • Kasa/bankas:

  • Kasos/banko dokumentai. Kasos knyga. Žiniaraščiai

  • Avansinės apyskaitos, išankstiniai mokėjimai, skolų sudengimas.

 • Kuro apskaita:

  • Automobilių ir kuro normų aprašymas;

  • Maršrutai, kelionės lapai;

  • Kuro pajamavimas/nurašymas. Kuro sunaudojimo ataskaitos

 • Ilgalaikio turto apskaita:

  • Ilgalaikio turto pajamavimas, apskaitos kortelių pildymas;
  • Nusidėvėjimo skaičiavimas, sumų korespondavimas;
  • Ilgalaikio turto remontas/perdavimas/nurašymas;
 • Veiksmai ataskatinio laikotaroio pabaigoje:

  • Inventorizacija;

  • Duomenų testavimas, klaidų paieška

  • Didžiosios knygos suderinimai

Kursus galima lankyti ir neturint buhalterinio išsilavinimo.

Kursų trukmė: 32 ak. val. nuo 17.00 val., I-IV (kursų trukmė 2 savaitės).